God, seks en politiek: themanummer Religie & Samenleving

religie-samenleving-11no2

Als godsdienst ter sprake komt, gaat het tegenwoordig al snel over (homo)seksualiteit – en omgekeerd: debatten over bijvoorbeeld homofobie komen onvermijdelijk uit op religie. Wat hebben deze twee met elkaar? En waarom hebben ze tegenwoordig zo’n prominente plaats in het politieke debat? Die vragen staan centraal in een lijvig themanummer van Religie & Samenleving, dat op zaterdag 5 november in Amsterdam wordt gepresenteerd.

De manier waarop godsdienst, seksualiteit en politiek met elkaar in verband worden gebracht blijkt in de loop van de tijd radicaal te zijn veranderd. Dat betogen Contested Privates-onderzoekers David Bos en Marco Derks in de inleiding van het nieuwste themanummer van Religie & Samenleving. Tot de jaren zestig had religie een vanzelfsprekende plaats in het openbare leven, terwijl er alleen in de privésfeer enige ruimte was voor seksualiteit. Vandaag lijkt weleens het omgekeerde het geval: het maatschappelijk bestaansrecht van religies wordt afhankelijk gemaakt van de mate waarin ze ruimte bieden aan ‘seksuele diversiteit’.

Seks op school en in de bibliotheek
Onderwijs over seksuele diversiteit is verplicht in Nederland, maar Sam Meerhoff laat zien dat daar in de praktijk weinig van terecht komt: ondanks goede bedoelingen blijft het vaak één enkele les, waar LHBT-jongeren weinig aan hebben.

Jolanda van der Lee beschrijft hoe ruim een eeuw geleden homoseksualiteit, dat toen nog een nieuw begrip was, werd ingezet als retorisch wapen in politieke debatten. Wat hebben homoseksuelen in hemelsnaam te maken met de openbare bibliotheek?

Momslimhomo’s en weigerambtenaren
Veel bijdragen aan God, seks en politiek gaan over homoseksualiteit en/of over islam: twee onderwerpen die in hedendaags Nederland steevast leiden tot politieke opwinding, zeker wanneer moslims hier te lande zich keren tegen homoseksualiteit. David Bos plaatst hedendaagse affaires in historisch perspectief. Zo laat hij zien dat in de jaren zestig en zeventig ‘homofielen’ en ‘buitenlanders’ vaak werden beschouwd als lotgenoten in plaats van als tegenstanders. Dat het beeld vanaf de jaren negentig radicaal veranderde is volgens hem onder meer te danken aan het tonele verschijnen van ‘de moslimhomo’.

Marco Derks analyseert de beeldvorming over een heel ander personage, dat van de ‘weigerambtenaar’. De politieke controverse over deze dwarsligger (die steevast wordt afgebeeld als een heteroseksuele, conservatief-christelijke man) laat vooral zien dat het huwelijk een symbolische lading heeft die wringt met de letter van de wet.

Presentatie in Amsterdam
De presentatie van het themanummer vindt plaats op zaterdag 5 november van 16:00-17:30 uur bij IHLIA / LGBT Heritage, op de 6e etage van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (Oosterdokskade 143, Amsterdam; ca. 10 minuten lopen vanaf Amsterdam Centraal). De bijdragen zijn gebaseerd op een gelijknamig symposium dat op 13 mei dit jaar plaatsvond op de Vrije Universiteit, georganiseerd door Religie & Samenleving in samenwerking met ForumC en Contested Privates.

Inhoudsopgave
God, seks en politiek: Themanummer over een spannende driehoeksverhouding (David Bos en Marco Derks)

Een smet op de mooiste dag van je leven: De controverse van ‘de weigerambtenaar’ (Marco Derks)

Bezield door gedeelde afkeer: De rol van het wetenschappelijke vraagstuk van de homoseksualiteit in het politieke debat 1901-1911 (Jolanda van der Lee)

Een duivels dilemma: Abortus of tienermoeder? (Marianne Cense)

Hardnekkig hetero: ‘Seksuele diversiteit’ in de praktijk van het middelbaar schoolonderwijs (Sam Meerhoff)

Seksualiteit in de islam tussen dogma en dagelijkse praktijk: Aspecten van islamitische seksuele moraal (Mohamed Ajouaou)

Vroomheid en seksualiteit: Geleefde waarden onder jonge soennieten en gereformeerden in Nederland (Daan Beekers)

Hoe homo’s en moslims iets met elkaar kregen: Een lange-termijnanalyse van het discours over homoseksualiteit en islam in Nederlandse dagbladen, radio- en televisieprogramma’s (David Bos)

Zie de mens: Het queer potentieel van homo-Jezus in Elisabeth Ohlson Wallin’s Ecce Homo (Mariecke van den Berg)

Seksualiteit en cultuurstrijd: Een theologisch voorstel tot dialoog (Ad de Bruijne)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s