R.R. Ganzevoort – Elkaar ontmoeten of praten over homoseksualiteit?

Abstract
R.R. Ganzevoort – Encounter
What is needed to really encounter someone with another perspective, for example in the dialogues about homosexuality in conservative Christian churches? It requires the willingness to engage in conversation, the acceptance of difference, and the willingness to address difficult issues.

Natuurlijk is er in de afgelopen decennia veel gebeurd in de emancipatie van homo’s en lesbiennes, ook in de kerken. Toch is op veel plaatsen de ruimte beperkt, zeker in de orthodoxe hoek van de kerk. Meer nog: een echte ontmoeting blijkt ingewikkeld. Naast elkaar of langs elkaar heen leven is veel eenvoudiger.

Dat heeft er misschien mee te maken dat je voor een werkelijke ontmoeting niet alleen moet kijken naar wat je gezamenlijk hebt of wat je in elkaar herkent. Dat waar je verschilt en wat je in de ander niet kunt herkennen is even wezenlijk voor een ontmoeting. Dat geldt natuurlijk niet alleen tussen hetero en homo, maar ook tussen man en vrouw, jong en oud, arm en rijk, blank en zwart. Uiteindelijk gebeurt het in elk contact. Een echte ontmoeting is altijd ook een worsteling met het onbegrijpelijke van de ander.

Je kunt het hele artikel hier lezen: R.R. Ganzevoort – Elkaar ontmoeten