R.R. Ganzevoort – Gidsen in een mijnenveld

Abstract
R.R. Ganzevoort – 
Guidance in a minefield
Debates about same-seks marriage are intense, especially when they involve the question of ecclesial blessing. This paper (originally a lecture for a meeting of ministers in the Protestant Church of the Netherlands) discusses some of the assumptions about blessing and marriage in the debate and the role of a communicative spiritual leadership beyond authoritarian and managerial styles.

Lezing voor de predikantenconferentie van de VPGKN (Nijkerk, 01-10-2002).

Zullen we een homohuwelijk inzegenen? Als je plompverloren die vraag stelt heb je best kans dat deze of gene zich spontaan verslikt. En onmiddellijk komen er allerlei vragen en stellingen naar voren. Natuurlijk, de synode heeft ruimte gemaakt voor plaatselijke gemeenten die dat willen, en jaren geleden al werd de officiële lijn ingezet dat we van homoseksualiteit geen probleem meer zouden maken. Daarna werd het relatief rustig. Hoewel… Zodra de discussie even oplaait blijkt dat er totaal geen eenstemmigheid is. Niet aan het grondvlak van de kerken, maar ook niet in de openbare discussie. Het is nog steeds één van de discussiepunten waar de eenheid van de kerk op het spel staat. Voor sommigen de lakmoesproef van de orthodoxie. En in de hele discussie over gelijkgeslachtelijke huwelijken en de kerk blijkt het uiteindelijk te botsen tussen visies op homoseksualiteit.

In de plaatselijke gemeente loop je er dan ook tegenop. Soms door een concreet verzoek. Ineens staan er twee mannen of twee vrouwen voor de deur die over hun wettig gesloten huwelijk graag ook in de kerk een zegen ontvangen. Maar het kan ook zijn dat de predikant of één van de ouderlingen het gesprek over het zegenen van relaties op de agenda zet. Zullen we een homohuwelijk inzegenen?

Je kunt de hele lezing hier vinden: R.R. Ganzevoort – Gidsen in een mijnenveld (2002)